Dopstav.com

Realizace pokládky zámkové dlažby

 • přijedeme a zaměříme plochu
 • na základě Vaší volby typu a barvy dlažby spočítáme cenu
 • zaměříme niveletu kvůli odvodu povrchové vody
 • provedeme zemní práce
 • položíme obrubníky do betonu
 • zhotovíme dle typu zatížení podkladní vrstvy a zhutníme
 • dodáme a položíme Vámi zvolenou dlažbu
 • zhutníme a zaspárujeme dlažbu

Výhody použití zámkové dlažby:

 • nízké pořizovací náklady
 • bezúdržbovost
 • pevnost a trvanlivost
 • vysoká odolnost proti dešti i mrazu
 • snadná rozebiratelnost a zpětná montáž
 • odolnost vůči mechanickým vlivů a oděru
 • variabilita tvarů a vzorů zámkové dlažby

Využití zámkové dlažby v praxi:

 • dláždění chodníků
 • dláždění teras
 • dláždění schodů
 • dláždění parkovišť a příjezdových cest

 

Opěrné zdi:

Opěrné zdi jsou často používány pro co možná nejefektivnější využití pozemků a ploch v kopcovitém terénu, nebo jen pro zpevnění náspů nebo záhonů. Opěrné zdi se staví na dobře připravený základ. Opěrná zeď musí být také správně zasypána vhodným propustným materiálem a vždy musí být provedena drenáž.

Opěrne zdi z betonovách dílců:

Opěrné zdi mohou být také stavěny z betonových dílců. Používají se různé speciální tvárnice rovnané na sucho a spojené pouze speciálními zámky. Jiné betonové tvárnice se zalévají betonem a zpevňují betonářskými ocelovými pruty. Na stavbu opěrných zdí se používají různé specielní panely a prefabrikáty. Betonové tvárnice jsou různých tvarů a povrchů. Záleží na každém pro jaký tvar nebo druh se rozhodne.

Opěrné zdi z litého betonu:

Opěrné zdi se mohou stavět také z litého betonu. V takovém případě se nejprve zhotoví bednění, které se po dokončení zalije betonem. Může se také pro větší odolnost a pevnost použít ocelová výztuž, která se před zalitím betonovou směsí připraví do bednění.